Dingding

Ni: Karl Isaac Santos

Ang dingding lang ang nakaaawat

Kay tatay kung siya ay galít.

Madalas na abutan ko siya

sa kuwarto, madilim

Ang mukha, himas-himas

Ang gasgas na kamao. Nagbubuntong-hininga

Sa di niya maawat na sermon

Ng ngumangang plywood.

Hanggang hapón nanaman magpupukpok

si tatay, kahit butás pa ang dibdib.